Gramatika

Členy
              Členy určité
              Členy určité a neurčité
              Nulový člen
              Členy: mix
Podstatné mená
              S neurčitým členom
              Množné číslo
              Podstatné mená: mix
              Skloňovanie podst. mien
                          Slabé skloňovanie podst. m.
                          Skloňovanie pod. mien: mix
Prídavné mená
              Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
                          Pravidelné stup. príd. m. (a prísl.)
                          Nepravidelné stup. príd. m.
                          Stupňovanie príd. mien: mix
              Skloňovanie príd. mien
                          Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
                          Skloňovanie príd. m. po čl. neurč.
                          Skloňovanie príd. m. po množ. čís.
                          Skloňovanie príd. m. po zámenách
                          Skloňovanie príd. m. po nulovom čl.
                          Skloňovanie príd. mien: mix
Príslovky
              Zámenné príslovky
                          Opytovacie príslovky
Predložky
              Predložky s 3. pádom
              Predložky so 4. pádom
              Predložky s 3. a 4. pádom
              Predložky s 2. pádom
              Predložky: mix
Zámená
              Osobní zájmena
              Privlastňovacie zámená
              Opytovacie zámená
              Ukazovacie zámená
              Neurčité zámená
              Zámená: mix
Slovesá
              Prítomný čas
                          Slovesá sein a haben
                          Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
                          Slabé slovesá – prítomný čas
                          Silné slovesá – prítomný čas
                          Spôsobové (modálne) slovesá – prítomný čas
                          Prítomný čas: mix
              Préteritum
                          Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum
                          Silné slovesá – préteritum
                          Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum
                          Préteritum: mix
                          Slovesá sein, haben a werden – préteritum
                          Zmiešané slovesá – prítomný čas
              Perfektum
                          Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
                          Slabé (a zvratné) slovesá – perfektum
                          Silné slovesá – perfektum
                          Spôsobové (modálne) slovesá – perfektum
                          Perfektum: mix
                          Slovesá sein, haben a werden – perfektum
              Budúci čas
                          Budúci čas pomocou slovesa werden
              Trpný rod priebehový
                          Trpný rod prítomného času
                          Trpný rod budúceho času
                          Trpný rod préterita a perfekta
Spojky
              Spojky viacčlenné
              Spojky als a wie
              Spojky als a wenn
              Spojky weil a denn
              Spojky: mix
Stavba viet
              Poriadok slov vo vete
                          Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
                          Poradie predmetov vo vete
                          Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s "zu")
                          Poriadok slov vo vete: mix
              Poriadok slov vo vete po spojkách
                          Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
                          Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
              Zápor
              Predložkové väzby
                          Predložkové väzby slovies
                          Predložkové väzby príd. mien

Slovíčka: podstatné a prídavné mená

Základné údaje a slovíčka
              Věci
              Pozdravy a zákl. fráze
              Dni a čas
              Mesiace a roky
              Váhy, míry a materiály
              Základné prídavné mená
              Abstraktné: mix
              Prídavné mená, príslovky: mix
Ľudia
              Rodina a vzťahy
              Národnosti
              Časti tela
              Oblečenie a móda
              Povolání
              Vlastnosti a pocity
Zvieratá
              Domáce a farmárske zvieratá
              Exotické zvieratá
              Lesné zvieratá
              Vtáky
              Hmyz
              Zvieratá: mix
Príroda a svet
              Počasie
              Rastliny a stromy
              Krajina a Země
              Príroda, svet: mix
Voľný čas
              Kultúra – film, hudba, divadlo
              Šport
Bývanie
              Dom – jeho časti a zariadenie
              Zariadenie kuchyne
              Zariadenie·kúpeľne
              Záhrada
              Podstatné mená – veci: mix
Jedlo
              Potraviny a nápoje
              Ovocie a zelenina
              Spôsob prípravy (príd. mená)
Miesta a stavby
              Mesto a budovy
              Škola a štúdium
              Úrad a kancelária

Slovíčka: tematické slovíčka

Cestovanie
              Doprava a dopravné prostriedky
              Situácie na ceste
              Štáty
              Turistika
Zdravie
              Orgány a choroby
              U lekára, v nemocnici a lekárni
Služby
              V reštaurácii
              Na pošte
              V banke
              Núdzové situácie
Ostatné
              Nakupovanie
              Médiá a technológie
              Rozprávky
              Na stavbe
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia