Gramatika

Prídavné mená
Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
Pravidelné stup. príd. m. (a prísl.)
Slovesá
Perfektum
Silné slovesá – perfektum
Spôsobové (modálne) slovesá – perfektum
Trpný rod priebehový
Trpný rod budúceho času
Trpný rod préterita a perfekta
Konjunktív II
Slovesa sein, haben a werden – Konjunktív II
Spôsobové (modálne) slovesá – Konjunktív II
Slabé slovesá – Konjunktív II
Silné slovesá – Konjunktív II
Spojky
Spojky als a wenn
Spojky weil a denn
Stavba viet
Predložkové väzby
Väzby slovies s predložkami
Predložkové väzby príd. mien
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia