Gramatika

Prídavné mená
Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
Pravidelné stup. príd. m. (a prísl.)
Skloňovanie príd. mien
Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
Skloňovanie príd. m. po čl. neurč.
Skloňovanie príd. m. po množ. čís.
Skloňovanie príd. m. po zámenách
Skloňovanie príd. m. po nulovom čl.
Slovesá
Perfektum
Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
Slabé (a zvratné) slovesá – perfektum
Silné slovesá – perfektum
Spôsobové (modálne) slovesá – perfektum
Trpný rod priebehový
Trpný rod prítomného času
Trpný rod budúceho času
Trpný rod préterita a perfekta
Konjunktív II
Slabá slovesa – Konjunktiv II
Silná slovesa – Konjunktiv II
Způsobová (modální) slovesa – Konjunktiv II
Slovesa sein, haben a werden – Konjunktiv II
Spojky
Spojky viacčlenné
Spojky als a wenn
Spojky weil a denn
Stavba viet
Predložkové väzby
Väzby slovies s predložkami
Predložkové väzby príd. mien

Ukážky

Skloňovanie príd. m. po zámenách

dem Kind mit seinen (schwierig) Hausaufgaben helfen

Spojky weil a denn

Alle Karpfen beten, bald Weihnachten kommen. (weil/denn)

Spojky viacčlenné

sagst du deiner Mutter, dass du gelogen hast, ich mache es.

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia