Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu, ktorý má rozsah jedného odseku, dopĺňajte na vybrané miesta správny z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie.

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Gramatika

Členy
Členy: mix
Predložky
Predložky s 3. pádom
Predložky so 4. pádom
Predložky s 3. a 4. pádom
Zámená
Osobní zájmena
Privlastňovacie zámená
Opytovacie zámená
Zámená: mix
Slovesá
Prítomný čas
Slabé slovesá – prítomný čas
Silné slovesá – prítomný čas
Préteritum
Silné slovesá – préteritum
Slovesá sein, haben a werden – préteritum
Zmiešané slovesá – prítomný čas
Perfektum
Silné slovesá – perfektum
Perfektum: mix
Slovesá sein, haben a werden – perfektum
Budúci čas
Budúci čas pomocou slovesa werden

Precvičujte ideálne trikrát
  • Čím vyššie číslo na štíte, tým lepšie máte danú látku zvládnutú.
  • Pri potvrdení znalosti získate navyše k štítu aj hviezdičku.
  • Po získaní štyroch hviezdičiek výrazne zvyšujete šancu, že si látku budete pamätať dlhodobo.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM