Rozhodovačka

Základné, rýchle cvičenie na precvičenie gramatiky. Ku každej otázke vyberte z dvoch možností tú správnu odpoveď.

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Gramatika

Členy
Členy určité
Členy určité a neurčité
Nulový člen
Členy: mix
Podstatné mená
S neurčitým členom
Množné číslo
Podstatné mená: mix
Skloňovanie podst. mien
Slabé skloňovanie podst. m.
Silné skloňovanie podstatných mien
Nepravidelné skloňovanie podstatných mien
Skloňování podst. jmen: mix
Prídavné mená
Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
Pravidelné stup. príd. m. (a prísl.)
Nepravidelné stup. príd. m.
Stupňování příd. jm.: mix
Skloňovanie príd. mien
Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
Skloňovanie príd. m. po čl. neurč.
Skloňovanie príd. m. po zámenách
Skloňovanie príd. m. po nulovom čl.
Skloňování příd. jm.: mix
Príslovky
Zámenné príslovky
Opytovacie príslovky
Príslovky spôsobu
Predložky
Predložky s 3. pádom
Predložky so 4. pádom
Predložky s 3. a 4. pádom
Predložky s 2. pádom
Splývanie predložiek a členov
Predložky: mix
Zámená
Osobní zájmena
Privlastňovacie zámená
Opytovacie zámená
Ukazovacie zámená
Neurčité zámená
Zvratné zámená
Zámená: mix
Slovesá
Prítomný čas
Slovesá sein a haben
Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
Slabé slovesá – prítomný čas
Silné slovesá – prítomný čas
Spôsobové (modálne) slovesá – prítomný čas
Prítomný čas: mix
Préteritum
Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum
Silné slovesá – préteritum
Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum
Préteritum: mix
Perfektum
Slovesá sein, haben a werden – perfektum
Budúci čas
Budúci čas pomocou slovesa werden
Spojky
Spojky als a wie
Spojky als a wenn
Spojky priraďovacie
Spojky podraďovacie
Spojky: mix
Stavba viet
Poriadok slov vo vete
Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
Poradie predmetov vo vete
Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s "zu")
Poriadok slov vo vete: mix
Poriadok slov vo vete po spojkách
Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
Zápor
Zápor
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat