Rozhodovačka

Základné, rýchle cvičenie na precvičenie pravopisu. Do zadania s vynechanou časťou textu doplňujete jednu z dvoch ponúkaných možností.

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Gramatika

Členy
Členy určité  Nový obsah
Členy určité a neurčité  Nový obsah
Nulový člen  Nový obsah
Členy: mix
Podstatné mená
S neurčitým členom  Nový obsah
Množné číslo  Nový obsah
Podstatné mená: mix
Skloňovanie podst. mien
Slabé skloňovanie podst. m.  Nový obsah
Silné skloňovanie podstatných mien  Nový obsah
Nepravidelné skloňovanie podstatných mien  Nový obsah
Prídavné mená
Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
Nepravidelné stup. príd. m.  Nový obsah
Skloňovanie príd. mien
Skloňovanie príd. m. po čl. urč.  Nový obsah
Skloňovanie príd. m. po čl. neurč.  Nový obsah
Skloňovanie príd. m. po nulovom čl.  Nový obsah
Prídavné mená: mix
Predložky
Predložky s 3. pádom  Nový obsah
Predložky so 4. pádom
Predložky s 3. a 4. pádom
Predložky s 2. pádom
Predložky: mix
Zámená
Osobní zájmena
Privlastňovacie zámená
Opytovacie zámená
Ukazovacie zámená
Zámená: mix
Slovesá
Prítomný čas
Slovesá sein a haben
Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
Slabé slovesá – prítomný čas
Silné slovesá – prítomný čas
Spôsobové (modálne) slovesá – prítomný čas
Prítomný čas: mix
Préteritum
Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum
Silné slovesá – préteritum
Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum
Préteritum: mix
Budúci čas
Budúci čas pomocou slovesa werden
Spojky
Spojky als a wie
Stavba viet
Poriadok slov vo vete
Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
Poradie predmetov vo vete
Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s "zu")
Poriadok slov vo vete: mix
Poriadok slov vo vete po spojkách
Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
Po spojkách: mix

Precvičujte ideálne trikrát
  • Čím vyššie číslo na štíte, tým lepšie máte danú látku zvládnutú.
  • Pri potvrdení znalosti získate navyše k štítu aj hviezdičku.
  • Po získaní štyroch hviezdičiek výrazne zvyšujete šancu, že si látku budete pamätať dlhodobo.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM