Gramatika

Základné a rýchle cvičenie na precvičenie gramatiky. Ku každej otázke vyberte z dvoch možností tú správnu odpoveď.

Filter podľa ročníka

Gramatika

Členy
Členy určité
Členy určité a neurčité
Nulový člen
Členy: mix
Podstatné mená
S neurčitým členom
Podstatné mená: mix
Skloňovanie podst. mien
Slabé skloňovanie podst. m.
Silné skloňovanie podstatných mien
Nepravidelné skloňovanie podstatných mien
Skloňovanie pod. mien: mix
Prídavné mená
Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
Nepravidelné stup. príd. m.
Stupňovanie príd. mien: mix
Skloňovanie príd. mien
Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
Skloňovanie príd. m. po zámenách a číslovkách
Príslovky
Zámenné príslovky
Opytovacie príslovky
Príslovky spôsobu
Predložky
Predložky s 3. pádom
Predložky so 4. pádom
Predložky s 3. a 4. pádom
FIXME skryto protože RS má rank 1 nepřeložený, po přeložení odkrýt a odstranit tuto poznámku.
Splývanie predložiek a členov
Predložky s 2. pádom
Predložky: mix
Zámená
Osobné zámená
Privlastňovacie zámená
Opytovacie zámená
Zvratné zámená
Slovesá
Prítomný čas
Slovesá sein a haben
Slabé slovesá – prítomný čas
Silné slovesá – prítomný čas
Spôsobové (modálne) slovesá – prítomný čas
Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
Prítomný čas: mix
Préteritum
Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum
Silné slovesá – préteritum
Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum
Préteritum: mix
Perfektum
Slabá a silná slovesa
Slovesá sein, haben a werden – perfektum
Budúci čas
Budúci čas pomocou slovesa werden
Spojky
Spojky priraďovacie
Stavba viet
Poriadok slov vo vete
Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
Poradie predmetov vo vete
Poriadok slov vo vete: mix
Poriadok slov vo vete po spojkách
Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
Zápor
Predložkové väzby
Väzby slovies s predložkami
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia