Rozhodovačka

Základné, rýchle cvičenie na precvičenie gramatiky. Ku každej otázke vyberte z dvoch možností tú správnu odpoveď.

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.

Členy určité | stredné

Gramatika

Členy
Členy určité  Nový obsah
Členy určité a neurčité  Nový obsah
Nulový člen  Nový obsah
Členy: mix
Podstatné mená
S neurčitým členom  Nový obsah
Množné číslo  Nový obsah
Podstatné mená: mix
Skloňovanie podst. mien
Slabé skloňovanie podst. m.  Nový obsah
Silné skloňovanie podstatných mien  Nový obsah
Nepravidelné skloňovanie podstatných mien  Nový obsah
Skloňování podst. jmen: mix
Prídavné mená
Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
Pravidelné stup. príd. m. (a prísl.)
Nepravidelné stup. príd. m.
Stupňování příd. jm.: mix
Skloňovanie príd. mien
Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
Skloňovanie príd. m. po čl. neurč.
Skloňovanie príd. m. po zámenách
Skloňovanie príd. m. po nulovom čl.
Skloňování příd. jm.: mix
Príslovky
Zámenné príslovky
Opytovacie príslovky
Príslovky spôsobu
Predložky
Predložky s 3. pádom
Predložky so 4. pádom  Nový obsah
Predložky s 3. a 4. pádom  Nový obsah
Predložky s 2. pádom
Splývanie predložiek a členov
Predložky: mix
Zámená
Osobní zájmena
Privlastňovacie zámená
Opytovacie zámená
Ukazovacie zámená
Neurčité zámená
Zvratné zámená
Zámená: mix
Slovesá
Prítomný čas
Slovesá sein a haben
Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
Slabé slovesá – prítomný čas
Silné slovesá – prítomný čas
Spôsobové (modálne) slovesá – prítomný čas
Prítomný čas: mix
Préteritum
Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum
Silné slovesá – préteritum
Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum
Préteritum: mix
Budúci čas
Budúci čas pomocou slovesa werden
Spojky
Spojky als a wie
Spojky als a wenn
Spojky priraďovacie
Spojky podraďovacie
Spojky: mix
Stavba viet
Poriadok slov vo vete
Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
Poradie predmetov vo vete
Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s "zu")
Poriadok slov vo vete: mix
Poriadok slov vo vete po spojkách
Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
Zápor

Precvičujte ideálne trikrát
  • Čím vyššie číslo na štíte, tým lepšie máte danú látku zvládnutú.
  • Pri potvrdení znalosti získate navyše k štítu aj hviezdičku.
  • Po získaní štyroch hviezdičiek výrazne zvyšujete šancu, že si látku budete pamätať dlhodobo.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM