Slovíčka vo vetách

Cvičenie na praktické použitie slovnej zásoby. Zadanie tvorí niekoľko viet s vynechanými slovami. Úlohou je priradiť zadané slovíčka do správnych viet. Úlohy sa sústreďujú predovšetkým na porozumenie slovám cudzieho pôvodu, sú ale zaradené aj vybrané zákernejšie slovenské slová.

Dopĺňanie slovíčok do viet.


Slovíčka: podstatná a přídavná jména

Základní údaje a slovíčka
Dny a čas
Základní přídavná jména

Slovíčka: slovesa

Pohyb a sport
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat