Stavba viet

V tomto cvičení je vašou úlohou poskladať pripravené slovíčka do správneho poradia.

Skladanie slovíčok do správneho poradia.


Gramatika

Slovesá
Prítomný čas
Slovesá sein a haben  Nový obsah
Slabé slovesá – prítomný čas  Nový obsah
Préteritum
Slovesá sein, haben a werden – préteritum  Nový obsah
Stavba viet
Poriadok slov vo vete
Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
So spôsobovým slovesom – prítomný čas  Nový obsah
So spôsobovým slovesom – préteritum  Nový obsah
Perfektum  Nový obsah
Poradie predmetov vo vete  Nový obsah
Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s "zu")  Nový obsah
Poriadok slov vo vete po spojkách
Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích  Nový obsah
Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích  Nový obsah
Po spojkách weil a denn  Nový obsah
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia