Gramatika

Slovesá
Prítomný čas
Slovesá sein a haben
Slabé slovesá – prítomný čas
Préteritum
Slovesá sein, haben a werden – préteritum
Trpný rod priebehový
Trpný rod prítomného času
Stavba viet
Poriadok slov vo vete
Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
So spôsobovým slovesom – prítomný čas
So spôsobovým slovesom – préteritum
Perfektum
Poradie predmetov vo vete
Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s
Nepriamy poriadok slov
W-Fragen
Rozkaz
Nepriame otázky
Poriadok slov vo vete po spojkách
Vztažné věty
Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
Po spojkách weil a denn
Zápor
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia