Gramatika

Slovesá
Prítomný čas
Slovesá sein a haben
Slabé slovesá – prítomný čas
Préteritum
Slovesá sein, haben a werden – préteritum
Trpný rod priebehový
Trpný rod prítomného času
Stavba viet
Poriadok slov vo vete
W-Fragen
Rozkaz
Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
So spôsobovým slovesom – prítomný čas
Perfektum
So spôsobovým slovesom – préteritum
Poradie predmetov vo vete
Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s „zu“)
Nepriamy poriadok slov
Nepriame otázky
Poriadok slov vo vete po spojkách
Po spojkách weil a denn
Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
Vztažné věty
Zápor
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia