Stavba viet

V tomto cvičení je vašou úlohou poskladať pripravené slovíčka do správneho poradia.

Skladanie slovíčok do správneho poradia.


Gramatika

Slovesá
Prítomný čas
Slovesá sein a haben
Slabé slovesá – prítomný čas
Préteritum
Slovesá sein, haben a werden – préteritum
Stavba viet
Poriadok slov vo vete
Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
So spôsobovým slovesom – prítomný čas
So spôsobovým slovesom – préteritum
Perfektum
Poradie predmetov vo vete
Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s "zu")
Poriadok slov vo vete po spojkách
Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
Po spojkách weil a denn
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat