Stavba viet

V tomto cvičení je vašou úlohou poskladať pripravené slovíčka do správneho poradia.

Filter podľa ročníka

Gramatika

Slovesá
Prítomný čas
Slovesá sein a haben
Slabé slovesá – prítomný čas
Préteritum
Slovesá sein, haben a werden – préteritum
Trpný rod priebehový
Trpný rod prítomného času
Stavba viet
Poriadok slov vo vete
W-Fragen
Rozkaz
Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
So spôsobovým slovesom – prítomný čas
Perfektum
So spôsobovým slovesom – préteritum
Poradie predmetov vo vete
Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s „zu“)
Nepriamy poriadok slov
Nepriame otázky
Poriadok slov vo vete po spojkách
Po spojkách weil a denn
Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
Vztažné věty
Zápor
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia