Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Gramatika
    Členy
       Členy určité a neurčité
       Členy: mix
    Podstatné mená
       S neurčitým členom
       Množné číslo
       Podstatné mená: mix
    Prídavné mená
       Skloňovanie príd. mien
          Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
          Skloňovanie príd. m. po čl. neurč.
       Prídavné mená: mix
    Predložky
       Predložky s 3. pádom
       Predložky s 3. a 4. pádom
       Predložky: mix
    Zámená
       Zámená: mix
    Slovesá
       Prítomný čas
          Slabé slovesá – prítomný čas
          Spôsobové (modálne) slovesá – prítomný čas
          Prítomný čas: mix
       Préteritum
          Silné slovesá – préteritum
          Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum
          Préteritum: mix
       Budúci čas
          Budúci čas pomocou slovesa werden
    Stavba viet
       Poriadok slov vo vete
          Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s "zu")
          Poriadok slov vo vete: mix
       Poriadok slov vo vete po spojkách
          Po spojkách: mix

Preteky robotov pre viac hráčov

  1. Prvý hráč založí preteky
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a prvý hráč ju odštartuje
  3. Odpovedáte na otázky a pretekáte
  4. Preteky sú ukončené, keď dojdú všetci roboti do cieľa

Ukážka pretekov

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM