Gramatika

XH3
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/XH3)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/XH3


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn
Súhrn je skrytý.

Gramatika

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Gramatika
Členy
Členy určité
Členy určité a neurčité
Nulový člen
Členy: mix
Podstatné mená
S neurčitým členom
Podstatné mená: mix
Skloňovanie podst. mien
Slabé skloňovanie podst. m.
Silné skloňovanie podstatných mien
Nepravidelné skloňovanie podstatných mien
Skloňovanie pod. mien: mix
Prídavné mená
Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
Nepravidelné stup. príd. m.
Stupňovanie príd. mien: mix
Skloňovanie príd. mien
Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
Skloňovanie príd. m. po zámenách a číslovkách
Príslovky
Zámenné príslovky
Opytovacie príslovky
Príslovky spôsobu
Predložky
Predložky s 3. pádom
Predložky so 4. pádom
Predložky s 3. a 4. pádom
FIXME skryto protože RS má rank 1 nepřeložený, po přeložení odkrýt a odstranit tuto poznámku.
Splývanie predložiek a členov
Predložky s 2. pádom
Predložky: mix
Zámená
Osobné zámená
Privlastňovacie zámená
Opytovacie zámená
Zvratné zámená
Slovesá
Prítomný čas
Slovesá sein a haben
Slabé slovesá – prítomný čas
Silné slovesá – prítomný čas
Spôsobové (modálne) slovesá – prítomný čas
Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
Prítomný čas: mix
Préteritum
Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum
Silné slovesá – préteritum
Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum
Préteritum: mix
Perfektum
Slabá a silná slovesa
Slovesá sein, haben a werden – perfektum
Budúci čas
Budúci čas pomocou slovesa werden
Spojky
Spojky priraďovacie
Stavba viet
Poriadok slov vo vete
Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
Poradie predmetov vo vete
Poriadok slov vo vete: mix
Poriadok slov vo vete po spojkách
Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
Zápor
Predložkové väzby
Väzby slovies s predložkami


Stavba viet

Skladanie slovíčok do správneho poradia.


Gramatika
Slovesá
Prítomný čas
Slovesá sein a haben
Slabé slovesá – prítomný čas
Préteritum
Slovesá sein, haben a werden – préteritum
Trpný rod priebehový
Trpný rod prítomného času
Stavba viet
Poriadok slov vo vete
W-Fragen
Rozkaz
Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
So spôsobovým slovesom – prítomný čas
Perfektum
So spôsobovým slovesom – préteritum
Poradie predmetov vo vete
Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s „zu“)
Nepriamy poriadok slov
Nepriame otázky
Poriadok slov vo vete po spojkách
Po spojkách weil a denn
Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
Vztažné věty
Zápor


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Gramatika
Prídavné mená
Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
Pravidelné stup. príd. m. (a prísl.)
Slovesá
Trpný rod priebehový
Trpný rod préterita a perfekta
Konjunktív II
Slovesa sein, haben a werden – Konjunktív II
Slabé slovesá – Konjunktív II
Silné slovesá – Konjunktív II


Doplňovanie textu

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správnu z dvoch možností.


Gramatika
Členy
Členy: mix
Predložky
Predložky s 3. pádom
Predložky so 4. pádom
Predložky s 3. a 4. pádom
Zámená
Osobné zámená
Privlastňovacie zámená
Opytovacie zámená
Zámená: mix
Slovesá
Prítomný čas
Slabé slovesá – prítomný čas
Silné slovesá – prítomný čas
Préteritum
Slovesá sein, haben a werden – préteritum
Silné slovesá – préteritum
Zmiešané slovesá – prítomný čas
Perfektum
Silné slovesá – perfektum
Slovesá sein, haben a werden – perfektum
Perfektum: mix
Budúci čas
Budúci čas pomocou slovesa werden


Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Gramatika
Podstatné mená
Rody podstatných mien
Prídavné mená
Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
Predložky
Predložky jednotlivých pádov
Slovesá
Časy slabých slovies
Časy silných slovies


Roboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Gramatika
      Členy
           Členy: mix Spustiť
      Podstatné mená
           Podstatné mená: mix Spustiť
      Slovesá
           Prítomný čas
                Prítomný čas: mix Spustiť
Spustiť
           Préteritum
                Préteritum: mix Spustiť
      Stavba viet
           Poriadok slov vo vete
                Poriadok slov vo vete: mix Spustiť

Tetris

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.


Gramatika
      Podstatné mená
           Rody podstatných mien Spustiť
      Prídavné mená
           Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
                Stupňovanie príd. mien: mix Spustiť
      Predložky
           Predložky jednotlivých pádov Spustiť
      Slovesá
           Časy slabých slovies Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia