Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Gramatika
    Členy
       Členy určité
       Členy určité a neurčité
       Nulový člen
       Členy: mix
    Podstatné mená
       S neurčitým členom
       Množné číslo
       Podstatné mená: mix
       Skloňovanie podst. mien
          Slabé skloňovanie podst. m.
          Silné skloňovanie podstatných mien
          Nepravidelné skloňovanie podstatných mien
    Prídavné mená
       Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
          Pravidelné stup. príd. m. (a prísl.)
          Nepravidelné stup. príd. m.
       Skloňovanie príd. mien
          Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
          Skloňovanie príd. m. po čl. neurč.
          Skloňovanie príd. m. po zámenách
          Skloňovanie príd. m. po nulovom čl.
       Prídavné mená: mix
    Príslovky
       Zámenné príslovky
          Opytovacie príslovky
       Príslovky spôsobu
    Predložky
       Predložky s 3. pádom
       Predložky so 4. pádom
       Predložky s 3. a 4. pádom
       Predložky s 2. pádom
       Splývanie predložiek a členov
       Predložky: mix
    Zámená
       Osobní zájmena
       Privlastňovacie zámená
       Opytovacie zámená
       Ukazovacie zámená
       Neurčité zámená
       Zvratné zámená
       Zámená: mix
    Slovesá
       Prítomný čas
          Slovesá sein a haben
          Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
          Slabé slovesá – prítomný čas
          Silné slovesá – prítomný čas
          Spôsobové (modálne) slovesá – prítomný čas
          Prítomný čas: mix
       Préteritum
          Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum
          Silné slovesá – préteritum
          Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum
          Préteritum: mix
       Budúci čas
          Budúci čas pomocou slovesa werden
    Spojky
       Spojky als a wie
       Spojky als a wenn
       Spojky priraďovacie
       Spojky podraďovacie
    Stavba viet
       Poriadok slov vo vete
          Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
          Poradie predmetov vo vete
          Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s "zu")
          Poriadok slov vo vete: mix
       Poriadok slov vo vete po spojkách
          Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
          Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
          Po spojkách: mix
       Zápor
Slovíčka
    Podstatné mená – "abstraktné"
       Čísla
       Čas: dni, mesiace, ročné obd.
       Tvary
       Časové určenie
       Abstraktné: mix
    Podstatné mená – zvieratá
       Zvieratá – vtáky
       Zvieratá: mix
    Podstatné mená – príroda, svet
       Počasie
       Zemepisné názvy
       Príroda, svet: mix
       Les
    Podstatné mená – ľudia a spol
       Časti tela
       Oblečenie, móda
       Rodina, vzťahy
       Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
       Podstatné mená: mix
       Rozprávky
       V reštaurácii
       Núdzové situácie
       Na úrade
       Krajiny a obyvatelia
    Podstatné mená – veci
       Dom, časti domu, nábytok
       Mesto, budovy
       Dopravné prostriedky
       Moderné technológie, médiá
       Podstatné mená – veci: mix
       Záhrada
       Vybavenie kúpeľne
       Vybavenie kuchyne
    Slovesá
       Pohyb
       Základné slovesá
       Abstraktné slovesá
       Telo (slovesá)
       Komunikácia (slovesá)
       Činnosti v domácnosti
       Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)
       Šport (slovesá)
       Kriminálka (slovesá)
       Slovesá: mix
    Prídavné mená, príslovky
       Základné prídavné mená
       Vlastnosti ľudí
       Prídavné mená, príslovky: mix
    Rôzne tematické
       Potraviny, jedlá, nápoje
       Hudba, film, divadlo
       Škola, školské vybavenie, činnosti
       Na stavenisku

Preteky robotov pre viac hráčov

  1. Prvý hráč založí preteky
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a prvý hráč ju odštartuje
  3. Odpovedáte na otázky a pretekáte
  4. Preteky sú ukončené, keď dojdú všetci roboti do cieľa

zavody-ukazka_zavodu

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM