Gramatika – 8. ročník

Základné a rýchle cvičenie na precvičenie gramatiky. Ku každej otázke vyberte z dvoch možností tú správnu odpoveď.

Vybraný ročník: 8. ročník (široký výber)

Gramatika

Členy
Členy určité
Členy určité a neurčité
Nulový člen
Členy: mix
Podstatné mená
S neurčitým členom
Množné číslo
Podstatné mená: mix
Skloňovanie podst. mien
Slabé skloňovanie podst. m.
Silné skloňovanie podstatných mien
Skloňovanie pod. mien: mix
Prídavné mená
Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
Nepravidelné stup. príd. m.
Stupňovanie príd. mien: mix
Skloňovanie príd. mien
Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
Príslovky
Zámenné príslovky
Opytovacie príslovky
Predložky
Predložky so 4. pádom
Predložky s 3. a 4. pádom
Splývanie predložiek a členov
Predložky: mix
Zámená
Osobné zámená
Privlastňovacie zámená
Opytovacie zámená
Zvratné zámená
Zámená: mix
Slovesá
Prítomný čas
Slovesá sein a haben
Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
Slabá slovesa – přítomný čas
Silné slovesá – prítomný čas
Prítomný čas: mix
Stavba viet
Poriadok slov vo vete
Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
Poriadok slov vo vete: mix
Poriadok slov vo vete po spojkách
Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
Zápor
Predložkové väzby
Väzby slovies s predložkami
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia