Téma
Gramatika: Členy 1 / 9 0 / 4
Gramatika: Podstatné mená 0 / 15 0 / 9
Gramatika: Prídavné mená 0 / 18 0 / 4
Gramatika: Príslovky 0 / 2
Gramatika: Predložky 0 / 15 0 / 11
Gramatika: Zámená 0 / 12 0 / 60 0 / 5
Gramatika: Slovesá 0 / 53 0 / 114 0 / 18
Gramatika: Spojky 0 / 9
Gramatika: Stavba viet 0 / 38 0 / 6
Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Základné údaje a slovíčka 0 / 100 0 / 4
Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Ľudia 0 / 69 0 / 15 0 / 9
Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Zvieratá 0 / 33
Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Príroda a svet 0 / 30 0 / 4
Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Voľný čas 0 / 25
Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Bývanie 0 / 42 0 / 8
Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Jedlo 0 / 39
Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Miesta a stavby 0 / 30
Slovíčka: slovesá: Základné slovesá 0 / 10
Slovíčka: slovesá: Abstraktné slovesá 0 / 5
Slovíčka: slovesá: Medziľudské vzťahy 0 / 10
Slovíčka: slovesá: Komunikácia a vnímanie 0 / 10
Slovíčka: slovesá: Pohyb a šport 0 / 16
Slovíčka: slovesá: Telo 0 / 5
Slovíčka: slovesá: Domáce činnosti 0 / 5
Slovíčka: slovesá: Varenie 0 / 5
Slovíčka: slovesá: Kriminalita 0 / 5
Slovíčka: slovesá: Slovesá: mix 0 / 5 0 / 4
Slovíčka: tematické slovíčka: Cestovanie 0 / 33
Slovíčka: tematické slovíčka: Zdravie 0 / 19
Slovíčka: tematické slovíčka: Služby 0 / 31
Slovíčka: tematické slovíčka: Ostatné 0 / 25

Gramatika: Príslovky

Opytovacie príslovky

Opytovacie príslovky

Gramatika: ľahké

Príslovky spôsobu

Príslovky spôsobu

Gramatika: ľahké

Gramatika: Slovesá

Slovesá

Slovesá

Vtipy: ľahké
0/20

Slovesá sein a haben

Slovesá sein a haben

Gramatika: ľahké

Slovesá sein a haben

Stavba viet: stredné

Slovesá sein a haben

Stavba viet: ľahké

Slovesá sein a haben

Gramatika: stredné

Slovesá s odluč. a neodluč. predponami

Slovesá s odluč. a neodluč. predponami

Gramatika: ľahké

Slabé slovesá – prítomný čas

Slabé slovesá – prítomný čas

Gramatika: ľahké

Slabé slovesá – prítomný čas

Stavba viet: stredné

Slabé slovesá – prítomný čas

Diktáty online: ľahké

Slabé slovesá – prítomný čas

Stavba viet: ľahké

Silné slovesá – prítomný čas

Silné slovesá – prítomný čas

Gramatika: ľahké

Silné slovesá – prítomný čas

Gramatika: stredné

Silné slovesá – prítomný čas

Diktáty online: ľahké

Spôsobové (modálne) slovesá – prítomný čas

Spôsobové (modálne) slovesá – prítomný čas

Gramatika: stredné

Prítomný čas: mix

Prítomný čas: mix

Gramatika: ľahké

Prítomný čas: mix

Gramatika: stredné

Prítomný čas: mix

Roboti: ľahké
0

Prítomný čas: mix

Roboti: stredné
0

Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum

Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum

Gramatika: stredné

Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum

Gramatika: ľahké

Slabé slovesá - préteritum

Vtipy: ľahké
0/18

Silné slovesá – préteritum

Silné slovesá – préteritum

Gramatika: ľahké

Silné slovesá – préteritum

Gramatika: stredné

Silné slovesá – préteritum

Diktáty online: ľahké

Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum

Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum

Gramatika: ľahké

Préteritum: mix

Préteritum: mix

Gramatika: ľahké

Préteritum: mix

Gramatika: stredné

Préteritum: mix

Roboti: ľahké
0

Slovesá sein, haben a werden – préteritum

Slovesá sein, haben a werden – préteritum

Stavba viet: stredné

Slovesá sein, haben a werden – préteritum

Stavba viet: ľahké

Slovesá sein, haben a werden – préteritum

Diktáty online: ľahké

Zmiešané slovesá – prítomný čas

Zmiešané slovesá – prítomný čas

Diktáty online: ľahké

Slovesá s odluč. a neodluč. predponami

Slovesá s odluč. a neodluč. predponami

Vpisovanie: ľahké

Slabá a silná slovesa

Slabá a silná slovesa

Gramatika: ľahké

Slabá a silná slovesa

Gramatika: stredné

Slabá a silná slovesa

Gramatika: ťažké

Slabé (a zvratné) slovesá – perfektum

Slabé (a zvratné) slovesá – perfektum

Vpisovanie: ľahké

Silné slovesá – perfektum

Silné slovesá – perfektum

Vpisovanie: ľahké

Silné slovesá – perfektum

Vpisovanie: stredné

Silné slovesá – perfektum

Diktáty online: ľahké

Spôsobové (modálne) slovesá – perfektum

Spôsobové (modálne) slovesá – perfektum

Vpisovanie: ľahké

Perfektum: mix

Perfektum: mix

Diktáty online: ľahké

Slovesá sein, haben a werden – perfektum

Slovesá sein, haben a werden – perfektum

Diktáty online: ľahké

Slovesá sein, haben a werden – perfektum

Gramatika: ľahké

Slovesá sein, haben a werden – perfektum

Gramatika: stredné

Budúci čas pomocou slovesa werden

Budúci čas pomocou slovesa werden

Gramatika: ľahké

Budúci čas pomocou slovesa werden

Diktáty online: stredné

Trpný rod prítomného času

Trpný rod prítomného času

Vpisovanie: stredné

Trpný rod prítomného času

Stavba viet: stredné

Trpný rod prítomného času

Stavba viet: ťažké

Trpný rod budúceho času

Trpný rod budúceho času

Vpisovanie: stredné

Trpný rod préterita a perfekta

Trpný rod préterita a perfekta

Vpisovanie: ťažké

Slabé slovesá – konjunktív II

Slabé slovesá – konjunktív II

Vpisovanie: stredné

Silné slovesá – konjunktív II

Silné slovesá – konjunktív II

Vpisovanie: stredné

Spôsobové (modálne) slovesá – konjunktív II

Spôsobové (modálne) slovesá – konjunktív II

Vpisovanie: stredné

Slovesá sein, haben a werden – konjunktív II

Slovesá sein, haben a werden – konjunktív II

Vpisovanie: ťažké

Časy silných slovies

Časy silných slovies

Rozraďovačka: stredné

Časy slabých slovies

Časy slabých slovies

Rozraďovačka: stredné

Časy slabých slovies

Tetris: ľahké
0

Gramatika: Stavba viet

Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích

Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích

Gramatika: ľahké

So spôsobovým slovesom – prítomný čas

So spôsobovým slovesom – prítomný čas

Stavba viet: stredné

So spôsobovým slovesom – prítomný čas

Stavba viet: ľahké

So spôsobovým slovesom – préteritum

So spôsobovým slovesom – préteritum

Stavba viet: ťažké

So spôsobovým slovesom – préteritum

Stavba viet: stredné

Perfektum

Perfektum

Stavba viet: stredné

Perfektum

Stavba viet: ľahké

Poradie predmetov vo vete

Poradie predmetov vo vete

Gramatika: ľahké

Poradie predmetov vo vete

Stavba viet: ťažké

Poradie predmetov vo vete

Stavba viet: stredné

Poradie predmetov vo vete

Gramatika: stredné

Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s

Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s

Gramatika: stredné

Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s

Stavba viet: ťažké

Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s

Stavba viet: stredné

Nepriamy poriadok slov

Nepriamy poriadok slov

Stavba viet: stredné

Nepriamy poriadok slov

Stavba viet: ťažké

W-Fragen

W-Fragen

Stavba viet: ľahké

W-Fragen

Stavba viet: stredné

W-Fragen

Stavba viet: ťažké

Rozkaz

Rozkaz

Stavba viet: stredné

Nepriame otázky

Nepriame otázky

Stavba viet: ťažké

Poriadok slov vo vete: mix

Poriadok slov vo vete: mix

Gramatika: ľahké

Poriadok slov vo vete: mix

Roboti: ľahké
0

Vztažné věty

Vztažné věty

Stavba viet: ťažké

Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích

Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích

Stavba viet: ťažké

Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích

Gramatika: ľahké

Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích

Stavba viet: stredné

Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích

Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích

Stavba viet: ťažké

Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích

Gramatika: stredné

Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích

Stavba viet: stredné

Po spojkách weil a denn

Po spojkách weil a denn

Stavba viet: ťažké

Po spojkách weil a denn

Stavba viet: stredné

Zápor

Zápor

Gramatika: ľahké

Zápor

Stavba viet: ľahké

Zápor

Stavba viet: stredné

Väzby slovies s predložkami

Väzby slovies s predložkami

Vpisovanie: stredné

Väzby slovies s predložkami

Gramatika: stredné

Predložkové väzby príd. mien

Predložkové väzby príd. mien

Vpisovanie: stredné

Zápor

Zápor

Gramatika: ľahké

Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Základné údaje a slovíčka

Farby

Farby

Posluch slovíčok: ľahké

Farby

Slovíčka: ľahké

Farby

Pexeso: ľahké

Farby

Hláskovanie: ľahké

Farby

Prekladateľ: ľahké

Čísla

Čísla

Posluch slovíčok: ľahké

Čísla

Posluch slovíčok: stredné

Čísla

Slovíčka: ľahké

Čísla

Slovíčka: stredné

Čísla

Pexeso: ľahké

Čísla

Pexeso: stredné

Čísla

Hláskovanie: ľahké

Čísla

Hláskovanie: stredné

Čísla

Prekladateľ: ľahké

Čísla

Prekladateľ: stredné

Čísla

Strieľačka: ľahké
0

Veci

Veci

Pexeso: ľahké

Veci

Pexeso: stredné

Veci

Pexeso: ťažké

Veci

Prekladateľ: ľahké

Veci

Prekladateľ: stredné

Veci

Prekladateľ: ťažké

Veci

Hláskovanie: ľahké

Veci

Hláskovanie: stredné

Veci

Hláskovanie: ťažké

Veci

Slovíčka: ľahké

Veci

Slovíčka: stredné

Veci

Slovíčka: ťažké

Veci

Posluch slovíčok: stredné

Pozdravy a zákl. frázy

Pozdravy a zákl. frázy

Pexeso: ľahké

Pozdravy a zákl. frázy

Prekladateľ: ľahké

Pozdravy a zákl. frázy

Hláskovanie: ľahké

Pozdravy a zákl. frázy

Slovíčka: ľahké

Dni a čas

Dni a čas

Slovíčka: ľahké

Dni a čas

Pexeso: stredné

Dni a čas

Pexeso: ťažké

Dni a čas

Pexeso: ľahké

Dni a čas

Hláskovanie: ľahké

Dni a čas

Slovíčka vo vetách: ľahké

Dni a čas

Prekladateľ: stredné

Dni a čas

Posluch slovíčok: ľahké

Dni a čas

Prekladateľ: ťažké

Dni a čas

Prekladateľ: ľahké

Dni a čas

Hláskovanie: stredné

Dni a čas

Hláskovanie: ťažké

Dni a čas

Slovíčka: stredné

Dni a čas

Slovíčka: ťažké

Dni a čas

Posluch slovíčok: stredné

Dni a čas

Posluch slovíčok: ťažké

Mesiace a roky

Mesiace a roky

Slovíčka: stredné

Mesiace a roky

Pexeso: ľahké

Mesiace a roky

Pexeso: stredné

Mesiace a roky

Hláskovanie: stredné

Mesiace a roky

Prekladateľ: ľahké

Mesiace a roky

Prekladateľ: stredné

Mesiace a roky

Hláskovanie: ľahké

Mesiace a roky

Slovíčka: ľahké

Mesiace a roky

Posluch slovíčok: ľahké

Tvary

Tvary

Posluch slovíčok: ťažké

Tvary

Slovíčka: ťažké

Tvary

Pexeso: ťažké

Tvary

Hláskovanie: ťažké

Tvary

Prekladateľ: ťažké

Váhy, miery a materiály

Váhy, miery a materiály

Pexeso: ťažké

Váhy, miery a materiály

Prekladateľ: ťažké

Váhy, miery a materiály

Hláskovanie: ťažké

Váhy, miery a materiály

Hláskovanie: ťažké

Váhy, miery a materiály

Slovíčka: ťažké

Váhy, miery a materiály

Posluch slovíčok: ťažké

Základné prídavné mená

Základné prídavné mená

Pexeso: stredné

Základné prídavné mená

Slovíčka: ľahké

Základné prídavné mená

Prekladateľ: stredné

Základné prídavné mená

Pexeso: ľahké

Základné prídavné mená

Hláskovanie: ľahké

Základné prídavné mená

Slovíčka vo vetách: ľahké

Základné prídavné mená

Posluch slovíčok: ľahké

Základné prídavné mená

Prekladateľ: ľahké

Základné prídavné mená

Hláskovanie: stredné

Základné prídavné mená

Slovíčka: stredné

Základné prídavné mená

Posluch slovíčok: stredné

Prídavné mená, príslovky: mix

Prídavné mená, príslovky: mix

Slovíčka: ľahké

Prídavné mená, príslovky: mix

Pexeso: ľahké

Prídavné mená, príslovky: mix

Hláskovanie: ľahké

Prídavné mená, príslovky: mix

Posluch slovíčok: ľahké

Prídavné mená, príslovky: mix

Prekladateľ: ľahké

Životné udalosti a sviatky

Životné udalosti a sviatky

Prekladateľ: stredné

Životné udalosti a sviatky

Prekladateľ: ťažké

Životné udalosti a sviatky

Hláskovanie: stredné

Životné udalosti a sviatky

Hláskovanie: ťažké

Životné udalosti a sviatky

Slovíčka: stredné

Životné udalosti a sviatky

Slovíčka: ťažké

Abstraktné: mix

Abstraktné: mix

Slovíčka: ľahké

Abstraktné: mix

Slovíčka: stredné

Abstraktné: mix

Pexeso: ľahké

Abstraktné: mix

Pexeso: stredné

Abstraktné: mix

Hláskovanie: ľahké

Abstraktné: mix

Hláskovanie: stredné

Abstraktné: mix

Posluch slovíčok: ľahké

Abstraktné: mix

Posluch slovíčok: stredné

Abstraktné: mix

Prekladateľ: ľahké

Abstraktné: mix

Prekladateľ: stredné

Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Ľudia

Rodina a vzťahy

Rodina a vzťahy

Slovíčka: ľahké

Rodina a vzťahy

Pexeso: stredné

Rodina a vzťahy

Pexeso: ľahké

Rodina a vzťahy

Pexeso: ťažké

Rodina a vzťahy

Prekladateľ: stredné

Rodina a vzťahy

Hláskovanie: ľahké

Rodina a vzťahy

Posluch slovíčok: ľahké

Rodina a vzťahy

Prekladateľ: ľahké

Rodina a vzťahy

Prekladateľ: ťažké

Rodina a vzťahy

Hláskovanie: stredné

Rodina a vzťahy

Slovíčka: stredné

Rodina a vzťahy

Hláskovanie: ťažké

Rodina a vzťahy

Slovíčka: ťažké

Rodina a vzťahy

Posluch slovíčok: stredné

Rodina a vzťahy

Posluch slovíčok: ťažké

Rodina a vzťahy

Posluch s porozumením: ľahké
0/5

Národnosti

Národnosti

Pexeso: stredné

Národnosti

Hláskovanie: stredné

Národnosti

Prekladateľ: stredné

Národnosti

Slovíčka: stredné

Národnosti

Posluch slovíčok: stredné

Časti tela

Časti tela

Slovíčka: ľahké

Časti tela

Pexeso: ťažké

Časti tela

Pexeso: ľahké

Časti tela

Prekladateľ: ťažké

Časti tela

Hláskovanie: ľahké

Časti tela

Posluch slovíčok: ľahké

Časti tela

Prekladateľ: ľahké

Časti tela

Hláskovanie: ťažké

Časti tela

Slovíčka: ťažké

Časti tela

Posluch slovíčok: ťažké

Časti tela

Strieľačka: ľahké
0

Oblečenie a móda

Oblečenie a móda

Pexeso: stredné

Oblečenie a móda

Pexeso: ťažké

Oblečenie a móda

Slovíčka: ľahké

Oblečenie a móda

Pexeso: ľahké

Oblečenie a móda

Prekladateľ: stredné

Oblečenie a móda

Prekladateľ: ťažké

Oblečenie a móda

Hláskovanie: ľahké

Oblečenie a móda

Posluch slovíčok: ľahké

Oblečenie a móda

Prekladateľ: ľahké

Oblečenie a móda

Hláskovanie: stredné

Oblečenie a móda

Hláskovanie: ťažké

Oblečenie a móda

Slovíčka: stredné

Oblečenie a móda

Slovíčka: ťažké

Oblečenie a móda

Posluch slovíčok: stredné

Oblečenie a móda

Posluch slovíčok: ťažké

Oblečenie a móda

Strieľačka: ľahké
0

Povolania

Povolania

Posluch slovíčok: ťažké

Povolania

Pexeso: ľahké

Povolania

Pexeso: stredné

Povolania

Pexeso: ťažké

Povolania

Prekladateľ: ľahké

Povolania

Prekladateľ: stredné

Povolania

Prekladateľ: ťažké

Povolania

Hláskovanie: ľahké

Povolania

Hláskovanie: stredné

Povolania

Hláskovanie: ťažké

Povolania

Slovíčka: ľahké

Povolania

Slovíčka: stredné

Povolania

Slovíčka: ťažké

Povolania

Posluch slovíčok: ľahké

Povolania

Posluch slovíčok: stredné

Vlastnosti a pocity

Vlastnosti a pocity

Posluch slovíčok: ťažké

Vlastnosti a pocity

Slovíčka: ťažké

Vlastnosti a pocity

Slovíčka: stredné

Vlastnosti a pocity

Pexeso: ťažké

Vlastnosti a pocity

Pexeso: stredné

Vlastnosti a pocity

Hláskovanie: ťažké

Vlastnosti a pocity

Hláskovanie: stredné

Vlastnosti a pocity

Prekladateľ: ťažké

Vlastnosti a pocity

Prekladateľ: stredné

Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Bývanie

Dom – jeho časti a vybavenie

Dom – jeho časti a vybavenie

Pexeso: stredné

Dom – jeho časti a vybavenie

Pexeso: ťažké

Dom – jeho časti a vybavenie

Slovíčka: ľahké

Dom – jeho časti a vybavenie

Slovíčka vo vetách: stredné

Dom – jeho časti a vybavenie

Pexeso: ľahké

Dom – jeho časti a vybavenie

Slovíčka vo vetách: ťažké

Dom – jeho časti a vybavenie

Prekladateľ: stredné

Dom – jeho časti a vybavenie

Prekladateľ: ťažké

Dom – jeho časti a vybavenie

Hláskovanie: ľahké

Dom – jeho časti a vybavenie

Posluch slovíčok: ľahké

Dom – jeho časti a vybavenie

Prekladateľ: ľahké

Dom – jeho časti a vybavenie

Hláskovanie: stredné

Dom – jeho časti a vybavenie

Hláskovanie: ťažké

Dom – jeho časti a vybavenie

Slovíčka: stredné

Dom – jeho časti a vybavenie

Slovíčka: ťažké

Dom – jeho časti a vybavenie

Posluch slovíčok: stredné

Dom – jeho časti a vybavenie

Posluch slovíčok: ťažké

Dom – jeho časti a vybavenie

Strieľačka: ľahké
0

Vybavenie kuchyne

Vybavenie kuchyne

Posluch slovíčok: stredné

Vybavenie kuchyne

Pexeso: ťažké

Vybavenie kuchyne

Prekladateľ: ťažké

Vybavenie kuchyne

Pexeso: stredné

Vybavenie kuchyne

Hláskovanie: stredné

Vybavenie kuchyne

Hláskovanie: ťažké

Vybavenie kuchyne

Slovíčka: ťažké

Vybavenie kuchyne

Posluch slovíčok: ťažké

Vybavenie kuchyne

Prekladateľ: stredné

Vybavenie kuchyne

Slovíčka: stredné

Vybavenie kúpeľne

Vybavenie kúpeľne

Pexeso: ťažké

Vybavenie kúpeľne

Prekladateľ: ťažké

Vybavenie kúpeľne

Hláskovanie: ťažké

Vybavenie kúpeľne

Slovíčka: ťažké

Vybavenie kúpeľne

Posluch slovíčok: ťažké

Záhrada

Záhrada

Pexeso: ťažké

Záhrada

Hláskovanie: ťažké

Záhrada

Prekladateľ: ťažké

Záhrada

Slovíčka: ťažké

Záhrada

Posluch slovíčok: ťažké

Podstatné mená – veci: mix

Podstatné mená – veci: mix

Slovíčka: ľahké

Podstatné mená – veci: mix

Pexeso: ľahké

Podstatné mená – veci: mix

Hláskovanie: ľahké

Podstatné mená – veci: mix

Posluch slovíčok: ľahké

Podstatné mená – veci: mix

Prekladateľ: ľahké

Podstatné mená – veci: mix

Roboti: ľahké
0

Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Jedlo

Potraviny a nápoje

Potraviny a nápoje

Pexeso: stredné

Potraviny a nápoje

Pexeso: ťažké

Potraviny a nápoje

Slovíčka: ľahké

Potraviny a nápoje

Pexeso: ľahké

Potraviny a nápoje

Prekladateľ: stredné

Potraviny a nápoje

Prekladateľ: ťažké

Potraviny a nápoje

Hláskovanie: ľahké

Potraviny a nápoje

Posluch slovíčok: ľahké

Potraviny a nápoje

Prekladateľ: ľahké

Potraviny a nápoje

Hláskovanie: stredné

Potraviny a nápoje

Hláskovanie: ťažké

Potraviny a nápoje

Slovíčka: stredné

Potraviny a nápoje

Slovíčka: ťažké

Potraviny a nápoje

Posluch slovíčok: stredné

Potraviny a nápoje

Posluch slovíčok: ťažké

Ovocie a zelenina

Ovocie a zelenina

Slovíčka: ľahké

Ovocie a zelenina

Slovíčka: stredné

Ovocie a zelenina

Posluch slovíčok: ľahké

Ovocie a zelenina

Posluch slovíčok: stredné

Ovocie a zelenina

Pexeso: ťažké

Ovocie a zelenina

Pexeso: ľahké

Ovocie a zelenina

Pexeso: stredné

Ovocie a zelenina

Hláskovanie: ľahké

Ovocie a zelenina

Hláskovanie: stredné

Ovocie a zelenina

Prekladateľ: ťažké

Ovocie a zelenina

Prekladateľ: ľahké

Ovocie a zelenina

Prekladateľ: stredné

Ovocie a zelenina

Hláskovanie: ťažké

Ovocie a zelenina

Slovíčka: ťažké

Ovocie a zelenina

Posluch slovíčok: ťažké

Spôsob prípravy (príd. mená)

Spôsob prípravy (príd. mená)

Posluch slovíčok: ťažké

Spôsob prípravy (príd. mená)

Pexeso: stredné

Spôsob prípravy (príd. mená)

Pexeso: ťažké

Spôsob prípravy (príd. mená)

Prekladateľ: stredné

Spôsob prípravy (príd. mená)

Prekladateľ: ťažké

Spôsob prípravy (príd. mená)

Hláskovanie: stredné

Spôsob prípravy (príd. mená)

Hláskovanie: ťažké

Spôsob prípravy (príd. mená)

Slovíčka: stredné

Spôsob prípravy (príd. mená)

Slovíčka: ťažké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia