Téma
Gramatika: Členy 1 / 9 0 / 4
Gramatika: Podstatné mená 0 / 15 0 / 9
Gramatika: Prídavné mená 0 / 10 0 / 4
Gramatika: Príslovky 0 / 2
Gramatika: Predložky 0 / 12 0 / 11
Gramatika: Zámená 0 / 12 0 / 60 0 / 5
Gramatika: Slovesá 0 / 58 0 / 114 0 / 18
Gramatika: Spojky 0 / 8
Gramatika: Stavba viet 0 / 40 0 / 6
Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Základné údaje a slovíčka 0 / 70 0 / 4
Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Ľudia 0 / 64 0 / 9
Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Zvieratá 0 / 34
Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Príroda a svet 0 / 30 0 / 4
Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Voľný čas 0 / 26
Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Bývanie 0 / 42 0 / 8
Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Jedlo 0 / 39
Slovíčka: podstatné a prídavné mená: Miesta a stavby 0 / 30
Slovíčka: slovesá: Základné slovesá 0 / 10
Slovíčka: slovesá: Abstraktné slovesá 0 / 5
Slovíčka: slovesá: Medziľudské vzťahy 0 / 10
Slovíčka: slovesá: Komunikácia a vnímanie 0 / 10
Slovíčka: slovesá: Pohyb a šport 0 / 16
Slovíčka: slovesá: Telo 0 / 5
Slovíčka: slovesá: Domáce činnosti 0 / 5
Slovíčka: slovesá: Varenie 0 / 5
Slovíčka: slovesá: Kriminalita 0 / 5
Slovíčka: slovesá: Slovesá: mix 0 / 5 0 / 4
Slovíčka: tematické slovíčka: Cestovanie 0 / 23
Slovíčka: tematické slovíčka: Zdravie 0 / 19
Slovíčka: tematické slovíčka: Životní události a svátky 0 / 16
Slovíčka: tematické slovíčka: Služby 1 / 31
Slovíčka: tematické slovíčka: Ostatné 0 / 25

Slovesá

Slovesá

Slovesá sein a haben

Slovesá s odluč. a neodluč. predponami

Slabá slovesa – přítomný čas

Silné slovesá – prítomný čas

Způsobová (modální) slovesa – přítomný čas

Prítomný čas: mix

Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum

Silné slovesá – préteritum

Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum

Préteritum: mix

Slovesá sein, haben a werden – préteritum

Zmiešané slovesá – prítomný čas

Slabá a silná slovesa

Slabé (a zvratné) slovesá – perfektum

Silné slovesá – perfektum

Spôsobové (modálne) slovesá – perfektum

Perfektum: mix

Slovesa sein, haben a werden – perfektum

Budúci čas pomocou slovesa werden

Trpný rod prítomného času

Trpný rod budúceho času

Trpný rod préterita a perfekta

Slabá slovesa – Konjunktiv II

Silná slovesa – Konjunktiv II

Způsobová (modální) slovesa – Konjunktiv II

Slovesa sein, haben a werden – Konjunktiv II

Časy silných slovies

Časy slabých slovies

Stavba viet

Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích

Se způsobovým slovesem – přítomný čas

Se způsobovým slovesem – préteritum

Perfektum

Poradie predmetov vo vete

Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s „zu“)

Nepriamy poriadok slov

W-Fragen

Rozkaz

Nepriame otázky

Poriadok slov vo vete: mix

Vztažné věty

Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích

Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích

Po spojkách weil a denn

Zápor

Väzby slovies s predložkami

Predložkové väzby príd. mien

Základné údaje a slovíčka

Čísla

Veci

Dni a čas

Mesiace a roky

Tvary

Váhy, miery a materiály

Základné prídavné mená

Abstraktné: mix

Ľudia

Rodina a vzťahy

Časti tela

Oblečenie a móda

Povolania

Vlastnosti a pocity

Zvieratá

Domáce a farmárske zvieratá

Lesné zvieratá

Vtáci

Hmyz a bezstavovce

Exotické zvieratá

Zvieratá: mix

Bývanie

Dům – jeho části a vybavení

Vybavenie kuchyne

Vybavenie kúpeľne

Záhrada

Podstatná jména – věci: mix

Jedlo

Potraviny a nápoje

Ovocie a zelenina

Spôsob prípravy (príd. mená)

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia