Vtipy

V každom vtipe chýba niekoľko slov a vašou úlohou je doplniť tie správne slová z pripraveného výberu.


Slovesá

Slabé slovesá - préteritumGramatika

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Slovesá
Prítomný čas
Slovesá sein a haben
Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
Slabá slovesa – přítomný čas
Silné slovesá – prítomný čas
Způsobová (modální) slovesa – přítomný čas
Prítomný čas: mix
Préteritum
Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum
Silné slovesá – préteritum
Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum
Préteritum: mix
Perfektum
Slabá a silná slovesa
Slovesa sein, haben a werden – perfektum
Budúci čas
Budúci čas pomocou slovesa werden


Stavba viet

Skladanie slovíčok do správneho poradia.


Slovesá
Prítomný čas
Slovesá sein a haben
Slabá slovesa – přítomný čas
Préteritum
Slovesá sein, haben a werden – préteritum
Trpný rod priebehový
Trpný rod prítomného času


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Slovesá
Perfektum
Slabé (a zvratné) slovesá – perfektum
Silné slovesá – perfektum
Spôsobové (modálne) slovesá – perfektum
Trpný rod priebehový
Trpný rod prítomného času
Trpný rod budúceho času
Trpný rod préterita a perfekta
Konjunktív II
Slabá slovesa – Konjunktiv II
Silná slovesa – Konjunktiv II
Způsobová (modální) slovesa – Konjunktiv II
Slovesa sein, haben a werden – Konjunktiv II


Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Slovesá
Prítomný čas
Slabá slovesa – přítomný čas
Silné slovesá – prítomný čas
Préteritum
Silné slovesá – préteritum
Slovesá sein, haben a werden – préteritum
Zmiešané slovesá – prítomný čas
Perfektum
Silné slovesá – perfektum
Perfektum: mix
Slovesa sein, haben a werden – perfektum
Budúci čas
Budúci čas pomocou slovesa werden


Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Slovesá
Časy silných slovies
Časy slabých slovies


Roboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Slovesá
      Prítomný čas
           Prítomný čas: mix
1
2
3
4
5
6
Spustiť
1
2
3
Spustiť
      Préteritum
           Préteritum: mix
1
2
3
4
Spustiť

Tetris

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.


Slovesá
      Časy slabých slovies
1
2
3
4
5
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia