Gramatika

Členy
              Členy určité
              Členy určité a neurčité
              Nulový člen
              Členy: mix
Podstatné mená
              S neurčitým členom
              Množné číslo
              Podstatné mená: mix
              Skloňovanie podst. mien
                          Slabé skloňovanie podst. m.
                          Skloňování podst. jmen: mix
Prídavné mená
              Stupňovanie príd. m. (a prísloviek)
                          Pravidelné stup. príd. m. (a prísl.)
                          Nepravidelné stup. príd. m.
                          Stupňování příd. jm.: mix
              Skloňovanie príd. mien
                          Skloňovanie príd. m. po čl. urč.
                          Skloňovanie príd. m. po čl. neurč.
                          Skloňovanie príd. m. po množ. čís.
                          Skloňovanie príd. m. po zámenách
                          Skloňovanie príd. m. po nulovom čl.
                          Skloňování příd. jm.: mix
Príslovky
              Zámenné príslovky
                          Opytovacie príslovky
Predložky
              Predložky s 3. pádom
              Predložky so 4. pádom
              Predložky s 3. a 4. pádom
              Predložky s 2. pádom
              Predložky: mix
Zámená
              Osobní zájmena
              Privlastňovacie zámená
              Opytovacie zámená
              Ukazovacie zámená
              Neurčité zámená
              Zámená: mix
Slovesá
              Prítomný čas
                          Slovesá sein a haben
                          Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
                          Slabé slovesá – prítomný čas
                          Silné slovesá – prítomný čas
                          Spôsobové (modálne) slovesá – prítomný čas
                          Prítomný čas: mix
              Préteritum
                          Slabé (a zvratné) slovesá – préteritum
                          Silné slovesá – préteritum
                          Spôsobové (modálne) slovesá – préteritum
                          Préteritum: mix
                          Slovesá sein, haben a werden – préteritum
                          Zmiešané slovesá – prítomný čas
              Perfektum
                          Slovesá s odluč. a neodluč. predponami
                          Slabé (a zvratné) slovesá – perfektum
                          Silné slovesá – perfektum
                          Spôsobové (modálne) slovesá – perfektum
                          Perfektum: mix
                          Slovesá sein, haben a werden – perfektum
              Budúci čas
                          Budúci čas pomocou slovesa werden
              Trpný rod priebehový
                          Trpný rod prítomného času
                          Trpný rod budúceho času
                          Trpný rod préterita a perfekta
Spojky
              Spojky viacčlenné
              Spojky als a wie
              Spojky als a wenn
              Spojky weil a denn
              Spojky: mix
Stavba viet
              Poriadok slov vo vete
                          Poriadok slov vo vetách oznamovacích a opytovacích
                          Poradie predmetov vo vete
                          Závislý infinitív slovies vo vete (infinitív s "zu")
                          Poriadok slov vo vete: mix
              Poriadok slov vo vete po spojkách
                          Poriadok slov vo vete po spojkách priraďovacích
                          Poriadok slov vo vete po spoj. podraďovacích
              Zápor
              Predložkové väzby
                          Predložkové väzby slovies
                          Predložkové väzby príd. mien

Slovíčka

              Les
              Rozprávky
              V reštaurácii
              Núdzové situácie
              Záhrada

Slovíčka: podstatná a přídavná jména

Základní údaje a slovíčka
              Abstraktní: mix
              Přídavná jména, příslovce: mix
              Dny a čas
              Měsíce a roky
              Základní přídavná jména
Lidé
              Rodina a vztahy
              Národnosti
              Části těla
              Oblečení a móda
              Vlastnosti a pocity
Zvířata
              Ptáci
              Zvířata: mix
              Domácí a farmářská zvířata
              Exotická zvířata
              Lesní zvířata
Příroda a svět
              Počasí
              Rostliny a stromy
              Krajina a Země
              Příroda, svět: mix
Volný čas
              Kultura - film, hudba, divadlo
              Sport
Bydlení
              Dům - jeho části a vybavení
              Vybavení kuchyně
              Vybavení koupelny
              Zahrada
              Podstatná jména - věci: mix
Jídlo
              Potraviny a nápoje
              Ovoce a zelenina
Místa a stavby
              Město a budovy
              Škola a studium
              Úřad a kancelář

Slovíčka: tematická slovíčka

Cestování
              Státy
              Doprava a dopravní prostředky
              Situace na silnici
Zdraví
              Orgány a nemoci
              U lékaře, v nemocnici a lékárně
              Zdravý životní styl
Služby
              V restauraci
              Na poště
              Nouzové situace
Ostatní
              Média a technologie
              Pohádky
              Na stavbě
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat